פריסת רשתות תקשורת

רשת המחשבים היא לב העסק שלך. 

הקשר בין המחשבים השונים בחברה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין השרת המרכזי, הוא כלי עבודה הכרחי בניהול משאבי החברה.

"גלבקס מערכות" פורסת רשתות תקשורת, כולל הנחת תשתית וחיווט עד לנקודת הקצה.